La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts. La fundació és denominada FUNDACIÓ “BIOMIMETICS SCIENCES INSTITUTE” i té vocació de permanència que constitueix amb durada indefinida.

El seu objectiu bàsic és actuar en el camp de la biomimètica amb fins d’interès general de caràcter innovador i en especial:

materials-science_39018

La investigació i desenvolupament de nous criteris de governança segons paràmetres biomimètics.

social_college_education_graduation_cap_hat_university_icon_133176

La recerca e investigació biomimètica per a l’aplicació a l’educació o la salut.

microscope_science_biology_scientific_research_chemistry_laboratory_icon_140901

La recerca i investigació biomimètica en el camp mediambiental i científic.

ecologia

La divulgació i ensenyament de la biomimètica en consciència i pràctica.