Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS)​

Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS)​

El BSI valora molt positivament els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per l’Organització de les Nacions Unides. En el marc dels ODS, les àrees de treball del BSI s’engloben, de manera general, en els següents Objectius:

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-03
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-04
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-07
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-09
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-11
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-12
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-13
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-14
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-15
S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-17

Les persones en moltes regions del món actualment fan front a una sèrie de riscos per a la salut que s’han superat en altres parts. Aquesta situació ha anat millorant en el transcurs de les darreres dècades, però per tal d’assolir l’ODS no. 3 cal que fem més per tal de reduir les desigualtats entre les diverses àrees del planeta. 

Caldran moltes iniciatives per poder erradicar malalties i qüestions persistents i emergents per a la salut. D’entre les diverses maneres d’afrontar aquests problemes, el BSI busca col·laborar a través de la reducció dels nivells de contaminació ambiental, que a la llarga volen poder oferir als ciutadans del món respirar un aire lliure de residus, beure aigua neta i menjar aliments sense elements tòxics.

Una educació de qualitat és la base per a millorar la nostra vida i per al desenvolupament sostenible. L’accés a una bona educació, inclusiva i equitativa, permet dotar a les poblacions del món amb les eines que calen per al desenvolupament de noves solucions. Donat que la biomimètica presenta una solució sostenible als problemes climàtics emergents, considerem que la transmissió d’aquests coneixements a tots els nivells d’educació és fonamental per a una acció positiva impulsada des de les bases de la societat, formant a futurs professionals capacitats per fer front a problemes de tots els nivells. 

En l’àrea local, el BSI ha creat continguts educatius sobre biomimètica en múltiples cicles, des de primària fins a graus universitaris, i continua expandint el seu abast. A més, el BSI treballa amb programes d’assistència educativa implementats arreu d’Amèrica Llatina.

L’energia juga un paper clau en la situació ambiental del present a escala mundial. Per tal de mantenir els nivells de producció d’aliments i béns necessaris per a la nostra supervivència, alhora que conservant l’estat natural del planeta, cal treballar en el desenvolupament i l’optimització de noves fonts d’energia renovable. 

A través de la biomimètica, que incrementa tant l’eficiència com l’eficàcia dels productes de creació humana, s’assoleix una reducció elevada del consum d’energies. La biomimètica, per tant, és un enfocament de la innovació que repercuteix tant en l’optimització dels processos, com en la reducció dels mínims necessaris.

La innovació i la infraestructura són les bases fonamentals per a l’economia i el creixement econòmic, que alhora sostenen l’enorme majoria de treballs i mitjans de subsistència de la població mundial. De cara a la construcció d’un món sostenible, cal desenvolupar unes innovacions aptes a les necessitats planetàries i socials, establint al mateix temps uns sistemes d’infraestructures en àmbits com el transport, regadiu, energia, tecnologia de la informació i comunicacions. 

L’equip investigador del BSI ja comença a pensar en solucions biomimètiques per a tota aquesta sèrie d’elements, que ens ajudaran a fer front al canvi climàtic. El progrés tecnològic i l’alta tecnologia permeten l’ús de béns i materials a favor del desenvolupament de l’espècie, alhora que consumeixen menys recursos. El BSI planteja el progrés tecnològic de la mà del progrés ecològic; així doncs, és un element important dins dels esforços per complir els objectius mediambientals del planeta.

Les ciutats contenen un gran moviment productiu i social. En les darreres dècades, la població mundial ha crescut a nivells sense precedent, i la tendència global és cap a una major urbanització. Davant d’aquesta realitat cal millorar la planificació i la gestió urbana a les ciutats, de manera que el nivell de vida dels habitants de les ciutats, cada vegada més grans, millori. 

Caldrà crear noves respostes a la dinàmica interna de les ciutats, en què el BSI i la biomimètica comencen a treballar: noves feines, dignes i pròsperes, que no posin en perill la terra i els recursos; noves infraestructures per a la mobilitat dels ciutadans, adaptades al transport de quantitats més grans de persones en distàncies més grans; la gestió de recursos, residus i altres.

L’objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos. El consum responsable depèn d’una banda de la conscienciació dels consumidors, i d’altra de la producció i el transport de béns i mercaderies segons uns principis de responsabilitat. D’aquesta manera, cal reduir l’ús dels recursos, la degradació i la contaminació, assolint al mateix temps una millor qualitat de vida, i s’ha d’adoptar un enfocament sistèmic i aconseguir establir una cooperació entre tots els participants de la cadena de subministrament. 

La biomimètica busca oferir en totes les baules de la cadena productiva solucions inspirades en les diferents formes de vida en el planeta, per tal de reduir els efectes nocius sobre els nostres ecosistemes. A més, el BSI, en les seves diverses produccions i esdeveniments, treballa en la sensibilització dels consumidors en una sèrie variada de béns de consum.

Els patrons climàtics del nostre planeta estan en un procés de canvi accelerat, que té i continuarà tenint greus conseqüències en tots els països en diferents moments donats. La urgència de la situació obté, però, certs resultats favorables: el canvi d’actituds entre el públic és molt més atent avui dia que en qualsevol altra època de la història. Aquest fet ajuda a implantar mesures polítiques i hàbits de consum més sensibles i conscients. 

Ja existeixen solucions viables que permeten als governs d’assolir els objectius de reducció de les emissions i de la contaminació. En particular, la labor de la biomimètica és aquesta: innovar solucions modernes d’acord amb la consciència dels principis del respecte i la sostenibilitat dels ecosistemes del planeta. La sostenibilitat per a la cura del planeta i per a aturar el canvi climàtic és una raó de ser de la biomimètica i, en especial, del BSI. 

En els oceans hi habita més de la meitat de tots els éssers vius de la Terra. El nivell d’habitabilitat del planeta respon a la temperatura dels mars, a la seva composició química, als corrents i a la biodiversitat. Entre tots, els mars i oceans sumen un 70% de la superficie del planeta. Una gestió sensible i cuidadosa d’aquest important recurs és imprescindible per a un futur sostenible. Les àrees marines protegides han de ser administrades correctament, amb els recursos i regulacions necessaris relatius als nivells de pesca, contaminació i acidesa dels oceans. 

La biomimètica sovint troba inspiració en organismes marins, els quals poden ajudar en la ideació de noves eines per a fer front als riscs que amenacen a la vida marina. Per al BSI, el benestar dels ecosistemes marins és una preocupació central, i és per això que plantegem la biomimètica aplicada al mar com una de les grans àrees d’enfocament en la nostra recerca.

Els boscos, que cobreixen un 30% de la superficie terrestre del planeta, ofereixen protecció per a la diversidad biològica que hi habita, així com els habitatges de la població indígena arreu del món. Protegir els boscos, doncs, significa protegir els recursos naturals de la Terra. Encara que actualment només un 15% de la terra es troba sota protecció governamental, l’acció conservadora de boscos i la lluita contra la desertificació del planeta estan augmentant. 

La biomimètica, en la seva essència, parteix d’una admiració per tots els organismes vius i fa tot el possible per conservar la biodiversitat dels ecosistemes del planeta. La seva missió és impulsar la innovació sostenible per a un futur en què la flora i la fauna visquin en simbiosi amb la humanitat.

Tot projecte de desenvolupament sostenible necessita establir relacions col·laboratives entre governs, el sector privat i la societat civil, de manera que es puguin coordinar totes els projectes, visions, iniciatives, reptes i objectius en tots els nivells de la societat. Aquest tipus de col·laboració també cal gestionar-lo als diferents nivells d’organització humana: global, regional, nacional i local. Cal saber mobilitzar, redirigir i desbloquejar la transformació mitjançant finançaments privats que compleixin els ODS. 

Tant en la seva missió de recerca per a la innovació i projectes privats, com en la difusió de coneixements i conscienciació i sensibilització de la societat, el BSI treballa en el reforçament d’aquestes actituds de col·laboració.