El Biomimetic Sciences Institute s’involucra plenament en la difusió cultural de la biomimètica, així com en la creació d’activitats d’interès general al públic. Treballem amb diverses entitats culturals, com centres artístics, centres educatius, organitzacions de teatre, i moltes altres. 

Donat que un dels grans àmbits d’activitat econòmica de Catalunya és el turisme, plantegem una reforma del mateix, passant d’una actitud de consum poc sostenible dels recursos naturals dels espais i centres vinculats a l’activitat turística, a una actitud col·laboradora amb els ambients i ecosistemes locals. 

 

XARXA BIOMIMÈTICA

L’Institut de Ciències Biomimètiques està treballant en la creació d’una Xarxa de Territoris Biomimètics arreu de Catalunya. Les iniciatives i els projectes vinculats al BSI es conjuguen al voltant d’una filosofia en comú i des d’una actitud absolutament respectuosa amb el medi ambient.