La biomimètica ofereix una àmplia perspectiva per a la innovació en una multitud de camps professionals, des de la biomedicina, a l’arquitectura, al disseny, a la comunicació, a l’urbanisme, a l’enginyeria i a l’economia. 

Això s’aconsegueix observant, analitzant i finalment aplicant una mimesi d’una (i a vegades de vàries) de les tres principals varietats.

La biomimètica “consulta” a la natura per tal d’emular els seus millors dissenys per solucionar reptes humans de manera sostenible. Aquest camp innovador imita les formes, els processos i els sistemes de la natura per crear solucions innovadores que no només són sostenibles, sinó que creen les condicions per propiciar i donar suport a la vida. 

Morfologies

Imitant la morfologia de diferents organismes vius, equips de científics han arribat a solucions com, per exemple:

Processos

Diferents processos orgànics vius, estudiats per una varietat de professionals en diversos camps, han servit d’inspiració per a productes com, per exemple:

Sistemes

Diferents processos orgànics vius, estudiats per una varietat de professionals en diversos camps, han servit d’inspiració per a productes com, per exemple: